Merkezimiz bünyesinde; çocuk ve ergenlerle yapılan görüşmelerden daha iyi sonuç alabilmek ve çocuğun/ergenin gelişimsel, zihinsel ve psikopatolojik durumlarını daha iyi analiz edebilmek için bazı zeka, gelişim ve dikkat testleri uygulanmaktadır. Yapılan bu testlerin sonuçlarına göre gelişim, iyileşme ve ilerleme için daha sağlıklı ve kaliteli bir yol izleyip çözüme doğru gidilmektedir.

Merkezimizde uygulanılan testlerden bazıları;

 • MMPI Kişilik Testi (Ergen ve Yetişkin)
  ABD’de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 sorudan oluşan mmpı testi, kişilik özelliklerini ve psikolojik sorunları analiz etme adına uygulanan bilimsel ve objektif bir testtir.
 • Wisc-4 Zeka Testi
  Zihinsel performansı belirlemek amacıyla uygulanan bu test; (WÇZÖ-IV) 10 temel ve 5 ek toplam 15 alt testten oluşmaktadır. Bireysel bir zeka testi olup kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır.
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
  0-6 yaş arası bebek ve çocuklara uygulanan bu test, o anki yaşa göre gelişim ve becerileri ölçmeye yöneliktir ve uygulama; anneden alınan bilgilere göre değerlenidirlmektedir. Gelişimsel gecikme ve düzensizliği ele alır. Genel gelişim, dil bilişsel gelişim, ince motor ve kaba motor olmak üzere 4 alt testten oluşmaktadır.
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (Okula Hazır Oluş Ölçeği)
  5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu test, ilkokula hazır olma durumunu değerlendirir. 6 alt testten oluşmaktadır ve ilkokula başlayana kadar olan süreçte gelişimini desteklemeye yöneliktir. Okuma olgunluğu, sayı olgunluğu ve genel olgunluk alanlarında bilgi vermektedir.
 • Resim Çizme ve Değerlendirme
  Çocuğun ruhsal durumunu anlamanın önemli yollarından biridir. Kağıt kullanımı, çizim şekli ve renkler; kişilik özellikleri, kişiler arası ilişkileri, duygusal problemleri, kırgınlıkları, korkuları, beklenti ve endişeleri analiz etmede yol gösterici olmaktadır.
 • Porteus Labirent Testi
  7 yaş 6 ay ile 14 yaş arasındaki bireylere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
  4-8 yaş arasında olan çocukların görsel algı kavramını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
  2-11 yaş arası çocukların dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeyi destekleyen, resim kelime eşleştirme testidir.
 • Gessel Gelişim Figürleri
  2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.