Eğitimin Tarihi: 7-8 Kasım 2020
Eğitimin Saati: 10.00-17.00
Eğitmen: Uzm. Psikolog Hatice DOĞDU
Eğitimin Amacı: Beyin yapısında bozuklukların oluşup oluşmadığını, oluşması durumunda hasarın seviyesini belirlemeye odaklı geliştirilmiş ölçme ve değerlendirme yapılmasını sağlayan psikometrik testlerini uygulama ve değerlendirme becerilerini kazandırmayı hedefler.
Nöropsikolojik Test Nedir? Nöropsikolojik Testler, beyinde oluşan işlev bozuklukları sonucu meydana gelen zihinsel bozuklukları objektif olarak puana dayalı bir şekilde ölçmeye olanak sağlarlar.
Hangi Durumlarda Kullanılır? Doktorların gerekli gördüğü durumlar haricinde, unutkanlık, dikkat eksikliği, konsantrasyon zorlukları, konuşmada güçlükler gibi durumlarda nöropsikolojik değerlendirmeler uygulanır. Bunun yanında gerekli görülürse belirli aralıklarla testler tekrarlanarak kişinin şikayetlerindeki gelişmeler ya da gerilemeler takip edilebilir.

Eğitimin İçeriği:

 • Dikkat ve Bellek Nedir?
 • Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Değerlendirme Nedir?
 • Nöropsikolojik Testler, Nöropsikolojik Test Uygulama Koşulları
 • Test Standardizasyonu
 • Kısa Kognitif Muayene
 • Mini Mental Test- (Eğitimliler&Eğitimsizler)
 • Nöropsikolojik Test Puanlarının Yorumlanması
 • Nöropsikolojik Test Değerlendirme Raporunun Yazımı
 • Westler Bellek Testi
 • Stroop Testi (Uygulama)
 • Stroop Testi (Puanlama,Değerlendirme)
 • Öktem- Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST) (Uygulama&Puanlama&Değerlendirme)
 • Saat Çizme Testi (Uygulama&Puanlama&Değerlendirme)
 • Saat Dizisi Öğrenme Testi (Uygulama&Puanlama&Değerlendirme)
 • Frontal Lob İşlev Testleri

Test İçerikleri

Mini Mental Test: Demans taraması için en sık kullanılan testtir. 11 sorudan oluşur ve 30 puan üzerinden değerlendirilir.

Westler Bellek Testi: Testin amacı bellek fonksiyonlarının çeşitli yönlerinin ölçümünü sağlamaktır. Alt testlerden oluşmakta olup uygulama süresi yaklaşık 45 dakikadır.

Stroop Testi: Temelde frontal lob faaliyetlerini yani alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme, olağan olmayan bir davranışı yapabilme ve uygunsuz uyaranı bastırabilme gibi yetenekleri ölçer. Özellikle kafa travmaları, trafik kazası sonrası oluşan hafıza sorunları, planlama ve organizasyon sorunları gibi durumların tespitinde kullanılır.

Öktem- Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST): Sözel öğrenme ve belleğin çok faktörlü araştırılması için geliştirilmiş bir testtir.
Saat Çizme Testi: Görsel-motor işlevler ile planlama, sıralama ve soyut düşünme becerilerini değerlendirmede kullanılan, hızlı uygulanabilir, geçerlik ve güvenirliği yüksek bir kağıt-kalem testidir.
Sayı Dizisi Öğrenme Testi: Öğrenme ve kısa-süreli belleği ölçmektedir.
Frontal Lob İşlev Testleri: Frontal lob sendromu olduğu düşünülen hastaların incelenmesi sırasında kullanılır.
Eğitime Kimler Katılabilir ?

Eğitimimize Psikolog, Psikiyatrist ve bu bölümlerin son sınıf öğrencileri katılım sağlayabilir.

Eğitimimiz ücretsiz Zoom uygulamasından online olarak gerçekleştirilecek, eğitimimize katılan kursiyerlerimiz ‘Yüksek Psikoloji Akademisi Uygulayıcı Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır.

Uzman Psikolog Hatice Doğdu Kimdir?

 • Ege Üniversitesi – Psikoloji Lisans
 • Ege Üniversitesi Y.L. – Gelişim Psikolojisi
 • I.K.Ç.Ü. Hastanesi – Psikiyatri Kliniği (27 Yıl)
 • Kalsedon P.D.M. Kurucu Uzm. Psikolog
  Bazı Bilimsel Yayınları:

  • Effects of Tibolone on the Quality of Life, Anxiety-Depression Levels and Cognitive Functions in Natural Menapose: An Observational Follow-Up Study
   • L Gülseren, D Kalafat, H Mandaci, Ş Gülseren, L Çamlı
   • Austtralian & New Zealand Journal of Obstetrics and gynaecology 45 (1), 71-73
 • Majör Depresif Bozuklukta Kalıntı Belirtler ve Bellek İşlevlerinin Depreşme Üzerine Etkisi: Kontrollü Bir İzlem Çalışması
  • P CETINAY AYDIN, Ş GÜLSEREN, H MANDACI
  • Archives of Neuropsychiarty / Nöropsikiatri Arşivi 47 (1)

Eğitim Kayıt Formu Linki: https://forms.gle/UMnwm5Eh6jFUWSF17

Eğitim Ücreti: 490₺