Yüksek Psikoloji Akademisi olarak kurumsal danışmanlık ile hedefimiz, çalışanların yöneticileri ile ilişkilerini geliştirmek, motivasyonlarını arttırmak ve kurumun yaptığı çalışmalardaki işlevselliğini arttırmaya yönelik yapılan faaliyetlere, doğru bir bakış açısı ve doğru yönlendirmelerle destek olmaktır. Bir kurumda çalışan memnuniyetinin sağlanmış olması, o kurumda yapılan işin kalitesini arttırır.
Merkezimizde kurumsal danışman, kurumlardaki sorunları belirleyip bu konuyla ilgili araştırma ve analiz yapıp sorunlara çözüm getirmeyi hedeflemektedir. Kurumsal danışmanın yaptığı görev ve sorumluluklardan bazıları;

  • Kurumda çalışanların işe motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  • Kurumun verimliliğini artırmak,
  • Kurumun karşılaşabileceği sorunları belirlemek ve bunlara çözümler üretmek,
  • Kurum personellerine eğitim ve gelişim olanağı sağlamak,
  • Kurum üretkenliğini artıracak fikirler geliştirmek,
  • İş departmanları arası, kurum içi dengeyi oluşturmak,
  • Kurumun hedeflerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek,
  • Kurum içindeki örgütlenmeyi ve iş düzenini sağlamak,
  • Kurum stratejisini ve yönetim şeklini belirlemek,
  • Ekip ruhunu canlı tutmak ve personel memnuniyetini artırmak.