Yetişkinler gibi çocuklarda zaman zaman hayatlarında sorunlar yaşayabilir. Ancak çocuklar yaşadıkları sorunları yetişkinler gibi kolayca dile getiremeyebilir ve sözel olarak ifade edemeyebilirler. Çocukların yaşadıkları duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili sorunların incelenmesi için psikoterapistler çeşitli değerlendirme araçları, testler, oyun terapisi, ve masal terapisi gibi yöntemler kullanırlar.

Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde, ailelerin çocukları ile ilgili karşılaştıkları sorunlarda ailelere ve çocuklara sorunlarını aşabilmeleri için yardımcı olmak, aynı zamanda çocuk ve ergenlerin zihinsel, sosyal ve akademik becerilerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Çocuklara Yönelik Psikoterapi

 • Gelişimsel Problemler
 • Davranış Problemleri
 • Tuvalet Eğitimi – Alt Islatma
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Yalan Söyleme
 • İnatçılık
 • Saldırganlık
 • Beslenme ve Yeme Problemleri
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Okul Korkusu
 • Okulda Başarısızlık
 • Ebeveynlerin Boşanma Sürecinin Çocukta Yarattığı Sorunlar
 • Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Çatışma ve İletişimsizlik
 • Çocuğunuzun gelişimi ile ilgili danışmanlık
 • Yeme sorunları
 • Tuvalet eğitimi
 • Korkular
 • Uyku sorunları
 • Aileye yeni bir kardeşin katılması
 • Aile içi kayıp
 • Yuva sorunları
 • Alt ıslatma
 • İletişim sorunları 

Ergenlere Yönelik Psikoterapi

 • Ergenlik Döneminin Gelişimsel Özellikleri
 • Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi
 • Ergen ile Ebeveynler Arasındaki İletişim Problemleri
 • Aileden Ayrışma ve Bireyselleşme
 • Arkadaş İlişkileri ve Duygusal Sorunlar
 • Özgüven Problemleri
 • Meslek ve Kariyer Danışmanlığı
 • Sınav Kaygısı
 • Gelecek Kaygısı
 • Cinsel Gelişim ile İlgili Danışmanlık
 • Alkol, Sigara, Madde Kullanımı ve Bağımlılığı