Günümüzde birçok insan hem kendisinin, hem yaşadıklarının, hemde duygu ve düşüncelerinin farkında olamamaktadır. Ancak sağlıklı bir yaşam sürebilmenin ilk ve en önemli koşulu hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlıklı olmaktır. Yapılan araştırmalar sonucu psikoterapinin, ruhsal açıdan sağlıklı bir birey olabilmek için iyileşme ve gelişme sağlayan bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır.

Bireysel psikoterapi; bireyin kendini tanımasını, olaylara başka açılardan bakabilmesini, problemler karşısında yeni çözüm yolları üretebilmesini ve kişisel gücünü keşfedebilmesini amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir.

Bireysel psikoterapinin etkili ve yararlı olması için danışanın psikoterapi sürecine etkin katılıması çok önemlidir. Süreç esnasında psikoterapist ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yönelik insani, işbirliği ve uyuma dayalı, güven temelli bir ilişki kurulur. Bu ilişki; danışan ile psikoterapist arasında iyileştirici bir işbirliği oluşmasına zemin hazırlar. Bu işbirliği sayesinde danışan kendisiyle ilgili birçok şeyi paylaşma ve çözümleme imkânı bulur.

Yetişkinler, kendileri için psikolojik destek ve psikoterapi için alttaki konularda başvuruda bulunabilirler;

 • Panik Bozukluğu
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Depresyon (ruhsal çökkünlük hali)
 • Yaygın Anksiyet Bozukluğu (jaygı problemleri)
 • Özgül Fobiler
 • Sosyal Fobiler
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Hiperaktivite Dikkat Eksikliği
 • Bağımlılıklar
 • Bipolar Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Öfke Yönetimi
 • Vajinismus
 • Cinsel İşlev Bozukluğu
 • Kişilik Bozuklukları