Çift ve ilişki terapisi iki kişi arasında var olan problemlerle çalışmaktadır. Çift ve ilişki terapisinde terapist, çift arasındaki çatışma konularını ortaya çıkarıp, her bir bireyin hangi davranışların nasıl değişeceğini tanımlayarak, çiftin daha doyum verici bir ilişki yaşayabilmesi için yardım ve destek sağlamaktadır. Çift ve ilişki terapisinde terapist, bireylere nasıl iletişim kuracaklarını, birbirlerini nasıl daha etkili dinleyeceklerini, rekabetten nasıl uzak duracaklarını, nasıl ortak amaçlar belirleyeceklerini, sorumlulukları nasıl ortak paylaşabileceklerini öğretmek konusunda çiftlere yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda terapist bazen çift arasında ki sorunlara odaklanırken bazen de yalnızca taraflardan birinin yaşadığı soruna (kaygı problemi vb. gibi) odaklanalabilir.

Aile terapisi de aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, tüm aile bireylerinin ya da bir kaç aile bireyinin katılımı ile terapist eşliğinde çözümlenmesi, ve var olan sorunların ortadan kaldırılarak aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, ve güven’in geliştirildiği yardım sürecidir. Aile terapisinde amaç ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştırmaktır.

Hangi durumlarda Çift, İlişki ve Aile Terapisine başvurabilirsiniz;

  • İletişim kopukluğu nedeniyle sorunlar yaşıyorsanız,
  • Farklı tutumlarınızı tolere etmekte sorun yaşıyorsanız,
  • Tartışmalarınız çok şiddetli geçiyor ve uzun küslükler yaşıyorsanız,
  • Ayrılmak istemiyor ama ilişkiyi de bu haliyle yaşamakta güçlük çekiyorsanız,
  • Aldatma/aldatılma durumu yaşadıysanız,
  • Evliliğe uyum sağlamakta güçlük çekiyorsanız,
  • Aileler nedeniyle birbirinizle anlaşmazlığa düştüyseniz,
  • Yeni bebek sahibi olup üç kişilik hayata alışmakta zorlanıyorsanız,
  • Çift olarak baş etmekte güçlük çektiğiniz bir zorlukla (Çocuk sahibi olamama, evlat kaybı, kronik hastalık vs.) karşı karşıyaysanız,