EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM
BELGE: M.E.B. Onaylı “Aile Danışmanı”
SINAV: YAZILI

1. AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR?
Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir.

 

2. AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ortaklaşa yürüttükleri bir projedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılarak 04.09.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir.

 

3. AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI NE İŞE YARAMAKTADIR?
• Aile danışmanı unvan sahibi olmak.
• Özel aile danışmanlığı merkezi açmak.
• Özel aile danışmanlığı merkezinde çalışmak.
• Belediyelerin kadın ve aile sağlığı merkezlerinde çalışmak.
• Milli Eğitim Bakanlığının Rehabilitasyon merkezinde çalışmak.
• Kamuda çalışanlar için mesai saati dışında Aile Danışmanlığı hizmeti vermek.
• Adalet bakanlığının adalet bakanlığının aile mahkemelerinde bilirkişi danışman olarak hizmet vermek.
• Kamu kurumlarında çalışma imkânı kazanmak.

 

4. AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASINI KİMLER ALABİLİR?

 • Çocuk Gelişim Uzmanları
 • Sosyologlar
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Hemşireler (Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları)
 • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
 • Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri.
 • Belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri

 

5. AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI NASIL ALABİLİRİM?
A- KAYIT İŞLEMLERİ

 • Öğrenci kayıt belgesi doldurulur. (https://www.yuksekpsikolojiakademisi.com/on-kayit/)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi / görüntüsü
 • Diploma fotokopisi / görüntüsü
 • İki adet resim

B- EĞİTİM SÜRESİ
Eğitim süresi kayıt onay işlemi ile başlar ve dört aydır. Sınav tarihi eğitim bitiminden itibaren 15 gün sonra yapılacaktır.

C- SINAV SÜRECİ

 • Uzaktan Eğitim ile MEB onaylı Aile Danışmanlığı eğitimi alan kişiler kursu bitirdikten sonra isteğe bağlı uygulama eğitimine katılacaktır.
 • Uygulama eğitiminden sonra MEB’in sınavına girebileceklerdir.
 • MEB sınavından 50 puan ve üzeri alan tüm kursiyerlerimiz MEB onaylı Aile Danışmanı sertifikası almaya hak kazanacaktır.
 • Sertifika sınavına 4 defa girme hakkı vardır.

 

6. EĞİTİM İÇERİKLERİ
1. Modül Gelişim Dönemlerini Takip Etmek Gelişim Alanları
2. Modül Gençlik Çağı Gelişim Özelliklerini Takip Etmek Gençlik Dönemi
3. Modül Aile Olma Sürecinde Destek Olmak Aile Olma
4. Modül Değişen Toplumun Aile Yapısına Etkilerini Tespit Etmek Aile Yapısı
5. Modül Çocuklarda Görülen Uyum Problemlerine Uzmanla Birlikte Çözüm Yolları Aramak Uyum Problemleri
6. Modül Yaşlılıkta Görülen Uyum Problemlerine Uzmanla Birlikte Çözüm Yolları Aramak
7. Modül Sosyal Vaka Verilerini Kaydetmek Sosyal Vaka
8. Modül Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç Ve Öncü Yaklaşımlar
9. Modül Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar
10. Modül Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımları Uygulamakduygu Odaklı Terapi Ve Psikodinamik Yaklaşım
11. Modül Temel Psikolojik Danışmanlık Becerilerini Uygulamak
12. Modül Aile Danışmanlığında Kriz Ve Kriz Yönetimi
13. Modül Çocuk Hakları Ve Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
14. Modül İhmal Ve İstismara Uğramış Çocuklara Uzmanla Birlikte Çözüm Yolları Aramak
15. Modül Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara Çözüm Yolları Aramak
16. Modül Meslek Etiği
17. Modül Araştırma Teknikleri